form-logiciel-1 form-logiciel-2

Wenst u uw overheidsopdrachten sneller en efficiënter te beheren?

Een oplossing in 8 fasen

Via 3P beheert u de hele levensloop van uw overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten dankzij een chronologische weergave in 8 opeenvolgende fasen: van de opmaak van uw opdracht tot de oplevering van het dossier.

01

Opmaak

01 - Opmaak
Procedure en type opdracht kiezen - Relevante parameters kiezen: posten, percelen, raamovereenkomsten … - Contactpersonen en -adressen registreren
02

Lastvoorwaarden

02 - Lastvoorwaarden
Inventaris of meetstaat opmaken of importeren - Termijnen vastleggen: uitvoering/levering, waarborg, - Borgtocht en formule voor prijsherzieningen registreren
03

Gunningswijze

03 - Gunningswijze
Gunningswijze vastleggen - Vereiste bewijsstukken, gunningscriteria … kiezen - Extra bepalingen toevoegen - Bestek en vereiste goedkeuringen genereren
04

Prijsvraag/Publicatie

04 - Prijsvraag/Publicatie
Bedrijven registreren en uitnodigen - Opdrachten en rechtzettingen publiceren via de koppeling met e-Procurement
05

Kandidaten

05 - Kandidaten
Kwalitatieve analyse van kandidaten - Bedrijven importeren vanuit e-Procurement
06

Gunning

06 - Gunning
Offertes registreren of importeren - Regelmatigheidsonderzoek offertes - Nazicht abnormale prijzen, leemteformule … - Verslag van nazicht, goedkeuring gunning, brieven niet-gunning/sluiting … genereren
07

Uitvoering

07 - Uitvoering
Uitvoering en administratieve monitoring - Vorderingsstaten, facturen en afroepen registreren of importeren - Wijzigingen aan de opdracht, schorsingen, boetes … registreren
08

Oplevering

08 - Oplevering
Algemene en eindafrekening - Evaluatie van gegund bedrijf - PV van voorlopige/definitieve oplevering genereren - Borgtocht vrijgeven

Procedure en type opdracht kiezen - Relevante parameters kiezen: posten, percelen, raamovereenkomsten … - Contactpersonen en -adressen registreren

Inventaris of meetstaat opmaken of importeren - Termijnen vastleggen: uitvoering/levering, waarborg, - Borgtocht en formule voor prijsherzieningen registreren

Gunningswijze vastleggen - Vereiste bewijsstukken, gunningscriteria … kiezen - Extra bepalingen toevoegen - Bestek en vereiste goedkeuringen genereren

Bedrijven registreren en uitnodigen - Opdrachten en rechtzettingen publiceren via de koppeling met e-Procurement

Kwalitatieve analyse van kandidaten - Bedrijven importeren vanuit e-Procurement

Offertes registreren of importeren - Regelmatigheidsonderzoek offertes - Nazicht abnormale prijzen, leemteformule … - Verslag van nazicht, goedkeuring gunning, brieven niet-gunning/sluiting … genereren

Uitvoering en administratieve monitoring - Vorderingsstaten, facturen en afroepen registreren of importeren - Wijzigingen aan de opdracht, schorsingen, boetes … registreren

Algemene en eindafrekening - Evaluatie van gegund bedrijf - PV van voorlopige/definitieve oplevering genereren - Borgtocht vrijgeven

Voordelen van 3P Overheidsopdrachten

Het doel van 3P is een correct, efficiënt én volledig beheer van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 3P gaat echter veel verder dan alleen het individueel beheer van uw overheidsopdrachten. 3P is immers een onmisbare tool om een correct, efficiënt en onderbouwd aankoopbeleid te voeren. Via tal van ingebouwde tools en rapporten krijgt u een globaal overzicht van uw beleid en kunt u bijstellen waar nodig.

Gebruiksvriendelijk
Persoonlijke service
Volledig dossierbeheer
Rechtstreeks publiceren op e-Procurement
Kennisdatabank
Tijdbesparing
Meer dan 220 templates
Belgische wetgeving
Automatische opvolging deadlines
Gebruiksvriendelijk
Persoonlijke service
Volledig dossierbeheer
Rechtstreeks publiceren op e-Procurement
Kennisdatabank
Tijdbesparing
Meer dan 220 templates
Belgische wetgeving
Automatische opvolging deadlines

3P werft aan